Firma FIREDOM w ramach swojej szkoleniowej działalności realizuje m.in. kursy z zakresu ATEX. Szkolenia ATEX dedykowane są przede wszystkim osobom, które pracują w strefach zagrożenia wybuchem, pracownikom technicznych, tym, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy i osobom, będącym na szczeblu zarządzającym w zakładach objętych strefą zagrożenia wybuchem.

Jak przebiega szkolenie ATEX?

Na wszystkie szkolenia ATEX od FIREDOM składa się materiał, wynikający z obowiązującego prawa oraz treści, które są dostosowywane do indywidualnych wymagań zakładu pracy. Na organizowanych przez nich szkoleniach ATEX poruszane są między innymi następujące kwestie: podstawowy zakres teoretyczny i prawny związany z wybuchem, praktyczne aspekty minimalizacji szans wystąpienia wybuchu, dokładna analiza stref zagrożenia wybuchem oraz ocena ryzyka oraz wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych. Gdy uczestnik pozytywnie zakończy kurs, otrzymuje od firmy odpowiedni certyfikat, który potwierdza udział w profesjonalnym szkoleniu ATEX oraz jest odwzorowaniem wiedzy, którą zdobył podczas jego trwania. Celem kursy jest przyswojenie i opanowanie praktycznych informacji dotyczących ochrony wybuchowej.

Ocena ryzyka wybuchu

Obowiązkowym elementem każdego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem jest ocena ryzyka wybuchu. Firma FIREDOM realizuje wszelkie działania związane z oceną ryzyka wybuchu w oparciu o wieloletnie doświadczenie, pozyskaną wiedzę, w zgodzie z obowiązującym prawem, ale co najważniejsze z myślą o bezpieczeństwie i komforcie wszystkich użytkujących analizowaną przestrzeń. Podczas oceny ryzyka wybuchu najważniejsze jest określenie celu. Kolejnym, nie mniej istotnym celem jest opracowanie opisu i przeznaczenia instalacji oraz własności surowców. Kluczowe jest również zidentyfikowanie zapalnych i wybuchowych zagrożeń, określenie źródeł zapłonu i właściwa analiza prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej. 

Comments are closed.